Meclis Kararları


Meclis Kararları

2022 Meclis kararları

 

                     T.C. DÜVENCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI   MECLİS KARARI   


 

Toplantı Dönemi: 2022 OCAK

 

Karar Tarihi: 07.01.2022

 

Karar No:3

 

 

Belediye Meclis Üyeleri

BAŞKAN: Necmettin YALÇIN

ÜYELER: Yenal SOYUĞUZ, Bayram ARSLAN, Mustafa KINAY, Tarık UYSAL, Veysel YURT, Ferdi BALTACI, Salih AKKUŞ, İdris AYTAŞ, Süleyman ÇETİN

Toplantıya Katılmayan Üyeler

Yenal SOYUĞUZ –Bayram ARSALAN

Divan

Meclis Başkanı

         Kâtip

                Kâtip

Necmettin YALÇIN

Belediye Başkanı

 Mustafa KINAY

  Üye

      Veysel YURT

Üye

Konusu

Düğün salonu ücret tarifesinin Görüşülmesi

 

 

   BAŞKAN; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Gereğince, Belediyemize ait Düğün salonu ücret tarifesini görüşeceğiz dedi. Açıklamada bulundu. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi. Belediye Meclisimizce Düğün Salonu Ücret tarifesi aşağıdaki gibi tespit edildi.

 

 

 Belediye Meclisimizce Düğün Salonu Ücret tarifesi 1.500,00 TL ; düğünlerde yemek verilmesi halinde ise

 2.000,00 TL K.D.V. Dâhil olarak belirlenmesine ücretlerin pesin olarak tahsiline oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Necmettin YALÇIN                                    Mustafa KINAY                                        Veysel YURT

 Meclis Başkanı                                              Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  T.C. DÜVENCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI   MECLİS KARARI


 

 

Toplantı Dönemi:2022 OCAK

 

Karar Tarihi: 07.01.2022

 

Karar No: 1

 

 

Belediye Meclis Üyeleri

BAŞKAN: Necmettin YALÇIN

ÜYELER: Yenal SOYUĞUZ, Bayram ARSLAN, Mustafa KINAY, Tarık UYSAL, Veysel YURT, Ferdi BALTACI, Salih AKKUŞ, İdris AYTAŞ, Süleyman ÇETİN

Toplantıya Katılmayan Üyeler

Yenal SOYUĞUZ –Bayram ARSLAN

Divan

Meclis Başkanı

         Kâtip

                Kâtip

Necmettin YALÇIN

Belediye Başkanı

 Mustafa KINAY

  Üye

       Veysel YURT

Üye

Konusu

Kamyon Ücret Tarifesinin Görüşülmesi

 

 

   BAŞKAN; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 22.Maddesi gereğince Meclisin toplanmasında üye tam sayısının salt çoğunluğun sağlandığı tespit edildiği belirtildi. Meclis üyeleri Yenal SOYUĞUZ ve Bayram ARSLAN’IN toplantıya iştirak etmediği toplantıya katılmayan üyeler katılmayış mazeretini başkanlığımıza bildirmemişlerdir.

 

           2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Gereğince, Belediyemize ait Kamyon ücret tarifesini görüşeceğiz dedi. Açıklamada bulundu. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi. Belediye Meclisimizce Kamyon Ücret tarifesi aşağıdaki gibi tespit edildi.

 

 

          Belediye Meclisimizce Kamyon Ücret Tarifesi; Düvenci- Çorum malzeme getirme işi için 700,00 TL oy birliği ile kabul edildi. Belde içerisinde malzeme getirme işi için ücretinin 150,00 TL KDV dâhil olarak belirlenmesine, Ücretlerin peşin olarak tahsil edilmesine Süleyman ÇETİN in red oyuna karşı oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Necmettin YALÇIN                                       Mustafa KINAY                                         Veysel YURT

 Meclis Başkanı                                                  Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                      

 

Toplantı Dönemi: 2022 OCAK

 

Karar Tarihi: 07.01.2022

 

Karar No:2

 

 

Belediye Meclis Üyeleri

BAŞKAN: Necmettin YALÇIN

ÜYELER: Yenal SOYUĞUZ, Bayram ARSLAN, Mustafa KINAY, Tarık UYSAL, Veysel YURT, Ferdi BALTACI, Salih AKKUŞ, İdris AYTAŞ, Süleyman ÇETİN

Toplantıya Katılmayan Üyeler

Yenal SOYUĞUZ –Bayram ARSALAN

Divan

Meclis Başkanı

         Kâtip

                Kâtip

Necmettin YALÇIN

Belediye Başkanı

 Mustafa KINAY

  Üye

      Veysel YURT

Üye

Konusu

Otobüs Ücret Tarifesinin Görülmesi

 

 

   BAŞKAN; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Gereğince, Belediyemize ait Otobüs ücret tarifesini görüşeceğiz dedi. Açıklamada bulundu. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi. Belediye Meclisimizce Otobüs Ücret tarifesi aşağıdaki gibi tespit edildi.

 

 

 Belediye Meclisimizce Otobüs Ücret Tarifesi: Normal Bilet: 10.00 TL, Çorum Özel: 350,00 TL, Çorum Çay Köy: 350,00 TL, Terzili:750,00 TL, Beke: 500,00 TL, Havza:1.000,00 TL,   Km ücreti: 5 TL, KDV dahil olarak belirlenmesine ve ayrıca ücretlerin peşin olarak tahsil edilmesine normal bilet tarife ücretine Süleyman ÇETİN ve İdris AYTAŞ’ ın  red oyuna karşı oy çokluğu ile diğer ücret tarifeleri ise oy birliği ile kabul edilerek meclisimizce karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Necmettin YALÇIN                                    Mustafa KINAY                                        Veysel YURT

 Meclis Başkanı                                              Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

       

 

Toplantı Dönemi: 2022 OCAK AYI

 

Karar Tarihi: 07.01.2022

 

Karar No:5

 

 

Belediye Meclis Üyeleri

BAŞKAN: Necmettin YALÇIN

ÜYELER: Yenal SOYUĞUZ, Bayram ARSLAN, Mustafa KINAY, Tarık UYSAL, Veysel YURT, Ferdi BALTACI, Salih AKKUŞ, İdris AYTAŞ, Süleyman ÇETİN

Toplantıya Katılmayan Üyeler

Yenal SOYUĞUZ –Bayram ARSALAN

Divan

Meclis Başkanı

         Kâtip

                Kâtip

Necmettin YALÇIN

Belediye Başkanı

 Mustafa KINAY

  Üye

      Veysel YURT

Üye

Konusu

Bilinmeyen çıkmaz cadde ve sokaklara isim verilmesi

 

 

   BAŞKAN;  Beldemiz içerisinde bulunan bilinmeyen çıkmaz cadde ve Sokaklara isim verilmesini

 Görüşeceğiz dedi. .Açıklamada bulundu. Yunus Emre Mahallesi Hatipoğlu Caddesi bilinmeyen 74, Yunus Emre Mahallesi bilinmeyen 75, Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi bilinmeyen 1, Mimar Sinan Mahallesi bilinmeyen 83, Mimar Sinan Mahallesi Emir Ahmet Caddesi bilinmeyen 70 Çıkmazlara isim verilmesini için görüşmelere geçildi.

 

 

Belediye meclisimize yapılan görüşmeler neticesinde Yunus Emre Mahallesi Hatipoğlu Caddesi bilinmeyen 74 nolu adres ismine Akarca birinci çıkmaz, 75 nolu bilinmeyen isminin Akarca ikinci çıkmaz, Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi bilinmeyen 1 ismine Pancarlık birinci çıkmaz, Mimar Sinan Mahallesi Bağdat Caddesi bilinmeyen 83 ismine  Pancarlık  İkinci çıkmaz ve Mimar Sinan Mahallesi Emir Ahmet Caddesi bilinmeyen 70 isminin Emir Ahmet birinci çıkmaz olarak   belirlenmesine Belediye  meclisimizce oy birliğince karar  verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necmettin YALÇIN                                    Mustafa KINAY                                        Veysel YURT

 Meclis Başkanı                                              Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

                       T.C. DÜVENCİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI   MECLİS KARARI

 

Toplantı Dönemi: 2022 OCAK

 

Karar Tarihi: 07.01.2022

 

Karar No: 4

 

 

Belediye Meclis Üyeleri

BAŞKAN: Necmettin YALÇIN

ÜYELER: Yenal SOYUĞUZ, Bayram ARSLAN, Mustafa KINAY, Tarık UYSAL, Veysel YURT, Ferdi BALTACI, Salih AKKUŞ, İdris AYTAŞ, Süleyman ÇETİN

Toplantıya Katılmayan Üyeler

Yenal SOYUĞUZ-Bayram ARSLAN

Divan

Meclis Başkanı

         Kâtip

                Kâtip

Necmettin YALÇIN

Belediye Başkanı

 Mustafa KINAY

  Üye

       Veysel YURT

Üye

Konusu

İş Makinası Ücret Tarifesinin Görülmesi

 

 

   BAŞKAN:2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Gereğince, Belediyemiz İş Makinası ücret tarifesini görüşeceğiz dedi. Açıklamada bulundu. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

 

  İş makinası ücret Tarifesi; Beldemiz merkez ve bağlı mahalleler için saatlik ücreti: 200,00 TL Olarak belirlenmesine Meclis üyeleri Süleyman ÇETİN ve İdris AYTAŞ’IN  Red oylarına karşılık oy çokluğu ile kabulüne, Beldemize bağlı olmayan köyler için ise saatlik ücreti:250,00 TL, KDV. Dâhil olarak belirlenmesine, ücretlerin peşin olarak tahsil edilmesine Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necmettin YALÇIN                                        Mustafa KINAY                                          Veysel YURT

 Meclis Başkanı                                                    Kâtip Üye                                                   Kâtip Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Belediyemiz Mart Ayı Toplantısı Yapıldı.
Okunma : 1646    Tarih : 03.03.2020 16:13:31

Beldemize Yol Süpürme Aracı Alındı
Okunma : 1344    Tarih : 03.03.2020 16:15:20

Belediye Meclisinin 03.03.2020 Tarihli Gündemleri
Okunma : 1249    Tarih : 03.03.2020 09:35:41

Belediyemiz Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı.
Okunma : 1205    Tarih : 07.02.2020 16:17:37


Video Galeri
      Düvenci Belediyesi | Tüm hakları saklıdır | İzinsiz kopyalama yapılamaz | © 2020