Bilgi Edinme


Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Birimi Hakkında

 

* 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Düvenci Belediyesi bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluşturulmuştur.

* Belediyemiz bilgi edinme yetkilisi başkanlık makamının 28/03.2018 tarihli oluru ile Belediyemiz Memurlarından Tekniker Hatice HOŞGÖR ve Başkâtip Ömer YALÇIN görevlendirilmiştir.

* Posta ya da bizzat yapılacak başvurular aşağıdaki iletişim adresine, faks ile yapılacak başvurular

 0 364 248 64 77  numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise yine aşağıda gösterilen başvuru formları eksiksiz doldurularak, duvencibelediyesi@duvenci.bel.tr posta adresine yapılabilecektir.

Posta ile

T.C. DÜVENCİ  BELEDİYESİ
Bilgi Edinme Birimi

Düvenci Beldesi Yunus Emre Mahallesi

Şehit Abdullah GÖDEK Caddesi No:1 ÇORUM adresine,

Faks ile

(0 364) 248 64 77 No'lu faksa,
E-mail ile duvencibelediyesi@duvenci.bel.tr elektronik posta adresine,

( Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.)

Başvuru Formları

Gerçek Kişiler İçin ( Word Formatında )

Tüzel Kişiler İçin ( Word Formatında )

Bilgi Edinme Mevzuatı
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ
Başbakanlık Dilekçe Ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Genelgesi Yönetmelik
Maliye Bakanlığından Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği
T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi Edinme Birimi 2004/91 Sayılı Genelge

 Belediyemiz Mart Ayı Toplantısı Yapıldı.
Okunma : 1647    Tarih : 03.03.2020 16:13:31

Beldemize Yol Süpürme Aracı Alındı
Okunma : 1345    Tarih : 03.03.2020 16:15:20

Belediye Meclisinin 03.03.2020 Tarihli Gündemleri
Okunma : 1249    Tarih : 03.03.2020 09:35:41

Belediyemiz Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı.
Okunma : 1206    Tarih : 07.02.2020 16:17:37


Video Galeri
      Düvenci Belediyesi | Tüm hakları saklıdır | İzinsiz kopyalama yapılamaz | © 2020